EGZAMIN MATURALNY
W TERMINIE POPRAWKOWYM
(część pisemna):

23 sierpnia 2022r. (wtorek) godz. 09.00

Matematyka – sala konferencyjna
Język angielski – sala 216

Zdający proszeni są o zgłoszenie się na egzamin najpóźniej o godz. 08.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty) oraz z długopisem z czarnym wkładem.
W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych określonych w Komunikacie dyrektora CKE.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

05 LIPCA 2022 R.

 

Zdający (poprzez ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika) ma możliwość sprawdzenia wyników egzaminu na stronie https://wyniki.edu.pl

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 05 lipca 2022r.

4 hf – godz. 12.30

4dg – godz. 12.50

4 ar – godz. 13.10

4 l – godz. 13.30

Absolwenci z lat ubiegłych – od godz. 14.00

 

Absolwenci uprawnieni do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7)

do dnia 12 LIPCA 2022 r. do godz. 15.30

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM (część pisemna):
23 sierpnia 2022r. (wtorek) godz. 09.00

 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

                 

Dzień 24 czerwca to wyczekiwana przez społeczność uczniowską chwila by rozpocząć wakacje. Zanim rozeszliśmy się na upragniony wypoczynek, spotkaliśmy się wspólnie z Dyrekcją i nauczycielami na apelu. W pierwszej, oficjalnej części, uczniowie z najlepszymi wynikami  oraz zasłużeni dla społeczności szkolnej  licznymi działaniami oraz laureaci konkursów otrzymali odpowiednio świadectwa z wyróżnieniem i nagrody wręczone przez panią Dyrektor, Irminę Wojciechowską. Drugą część uroczystości, zgodnie z tradycją, umiliły nam wesołe scenki z życia szkolnego - oczywiście satyrycznie i z przymrużeniem oka. Mieliśmy też okazję posłuchać kilku piosenek w wykonaniu naszych uzdolnionych śpiewaków. Apel podsumowała Pani Dyrektor, dziękując wszystkim za całoroczny wysiłek i osiągnięcia oraz życząc nam wspaniałego wypoczynku podczas wakacji i nabrania nowego zapasu sił do dalszej pracy.
A zatem do zobaczenia we wrześniu!

UWAGA!


EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW ZSP 2

24.08.2022r. (ŚRODA)

godz. 9.00 – MATEMATYKA (klasy 4dg, 4hf, 4l, 2dg, 2hr)
                   JĘZYK ANGIELSKI
                   JĘZYK POLSKI (klasy 3dhG, 2al)
                   HISTORIA

godz. 12.00 – MATEMATYKA (klasy 3arG, 3dhG, 3fgG, 3lG, 2al, 1ah, 1fr, 1gl)
                     JĘZYK POLSKI (klasy 4l, 3al, 3rg)

Listy zdających znajdują się w sekretariacie szkoły.

Zakres materiału obowiązujący na egzaminie z poszczególnych przedmiotów znajduje się w sekretariacie szkoły.


Wykaz sal egzaminacyjnych na egzaminy poprawkowe.

Lp. Nazwa przedmiotu Numer sali
1. Matematyka sala konferencyjna
2. Język angielski 314
3. Język polski 313
4. Historia 306

 

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się

                     24.06.2022r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Gimnastycznej.