Ułatwienia dostępu

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

EGZAMINY PISEMNE:20 sierpnia 2024r. (wtorek), godz. 09.00

JĘZYK POLSKI – sala 420

MATEMATYKA – sala 416

JĘZYK ANGIELSKI – sala 414

 

Zdający proszeni są o zgłoszenie się na egzamin najpóźniej o godz. 08.30z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty) oraz z długopisem z czarnym wkładem.

W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych określonychw Komunikacie dyrektora CKE.

 

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ogłoszone będą:  10 września 2024r.

   Egzaminy poprawkowe

Termin 27.08.2024 r. (wtorek)

Przedmiot

Klasa

Godzina

Sala

Matematyka

4dg, 4hr, 5dh

8.00

316

Chemia

1l, 1r,1f

8.00

408

Język angielski

4al

8.00

102

Wychowanie fizyczne

3ghl

8.00

sala gimnastyczna

Matematyka

1af, 1l, 1r, 1dh, 2l, 2hf, 3afr, 3ghl

11.00

316

Usługi gastronomiczne i cateringowe

4dg

11.00

408

Fizyka

4hr

11.00

316

Język polski

1af, 2g, 3ghl, 4al, 2fk

11.00

319

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

09 LIPCA 2024 R.

 

Zdający (poprzez ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika) ma możliwość sprawdzenia wyników egzaminu na stronie https://wyniki.edu.pl (od godz. 08.30)

Termin wydania zdającym świadectw dojrzałości, aneksów i informacji o wynikach – 09 lipca 2024r.

           5 al – godz. 12.30

          5 dh  – godz. 13.00

          5 rg  – godz. 13.30

Absolwenci z lat ubiegłych – od godz. 14.00

 

Absolwenci uprawnieni do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7) 

do dnia 16 LIPCA 2024 r. do godz. 15.30

 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

część pisemna: 20 sierpnia 2023r. (wtorek) godz. 09.00

część ustna: 21 sierpnia 2024r. (środa)

 

WRESZCIE WAKACJE !!!

21.06.2024 o godz 9.00 rozpoczęła się  akademia podsumowująca    miniony rok szkolny 2023/2024. W lirycznym  nastroju na apelu  pożegnano   absolwentów 3 klasy szkoły branżowej.
   
W czasie uroczystości nagrodzono również uczniów za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz udział w turniejach i konkursach.
Akademię uświetniły piosenki : Anny Jantar i Marka Grechuty w wykonaniu uczniów naszej szkoły.  
Akademię przygotowali uczniowie klasy 1L we współpracy z kolegami i koleżankami ze starszych klas.
Cała społeczność szkolna z radością przyjęła obwieszczenie o początku tak długo wyczekiwanych wakacji.

Życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku 

 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024 

odbędzie się 21 czerwca 2024r o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.