Konsultacje z psychologiem

20 maja 2022r. uczniowie naszej szkoły i ich rodzice będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie. Pani psycholog będzie dyżurowała w sali multimedialnej ( na parterze szkoły za portiernią) w godz. 8.00 – 12.00. W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Konsultacje będą odbywać się w ciągu roku szkolnego raz w miesiącu. Każdorazowo będziemy informować Państwa o kolejnych terminach.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

"Czasu nie da się zatrzymać,

ale warto wracać do chwil,

które pozostają w naszej pamięci

na zawsze..."

Tymi słowami pożegnaliśmy uczniów klas czwartych.

Życzymy Wam powodzenia i realizacji wszystkich planów! 

 

  

 

Podsumowanie konkursu fotograficznego “Sleeveface”

Sleeveface to rodzaj fotografii, na której przedstawiona jest osoba z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Stworzenie takiej fotografii nie jest łatwe i wymaga odpowiedniego przygotowania. Należy zaaranżować tło oraz dopasować ubiór modela tak, aby tworzył jedność okładką. Jury oceniając prace, brało pod uwagę oryginalność, pomysł, kompozycję obrazu fotograficznego, jakość techniczną wykonania, wkład pracy.

Wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo 

Julia Kierasińska kl. 3dhG          i         Wanda Gwoździk kl. 3dhG

                          

II miejsce                                          III miejsce

Jowita Bartłomiejczyk kl. 2hr                 Aleksandra Paulińska kl. 3rg

                              

Wyróżnienia:

Klaudia Sopalak kl. 2h                         Karolina Skrzypczak kl. 3lg 

                           

  

MATURZYSTO  PAMIĘTAJ !!!

  1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu.

  2. Wejście do sali egzaminacyjnej tylko za okazaniem dowodu osobistego.

  3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego (zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE) itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Kalkulatory proste zapewni  szkoła.
  1. Na egzaminy zdający zgłaszają się najpóźniej 45 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, tj. 8.15, 13.15.

  2. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

  3. Jeśli to możliwe, prosimy nie wnosić na teren szkoły żadnych dodatkowych przedmiotów (torby, plecaki, okrycia wierzchnie itp.). W indywidualnych przypadkach rzeczy będą zabezpieczone w wyznaczonej sali.

  4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:
  • zachowanie higieny rąk (częste mycie),
  • ochrona podczas kichania i kaszlu,
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.