Ułatwienia dostępu

Rada Rodziców

Nr konta bankowego Rady Rodziców

15 1240 3158 1111 0010 4769 6764

Dobrowolna składka na Radę Rodziców – 50 zł / rok (można mniej)

Przy dokonywaniu przelewu proszę w tytule podać:

- jeśli wpłaca rodzic lub uczeń –

podaje imię i nazwisko rodzica lub ucznia oraz symbol klasy,

- jeśli wpłaca wychowawca –

podaje imię i nazwisko wychowawcy oraz symbol klasy.