Ułatwienia dostępu

Patron szkoły


Patronem naszej szkoły jest Romuald Traugutt. Urodził się 16 stycznia 1826 roku w Szostakowie. Uczęszczał do Gimnazjum w Świsłoczy, gdzie w 1842 zdał maturę. W 1948 roku brał udział w walkach na Węgrzech. Po wybuchu powstania w styczniu 1863 został wybrany na dowódcę małego oddziału wojskowego (ok. 200 ludzi). Zwyciężał wielokrotnie. Romuald Traugutt został awansowany przez Rząd Narodowy - jako generał wyjechał do Paryża, gdzie wypełniał misję wojskowo - dyplomatyczną.  Dnia 17 października został mianowany dyktatorem powstania. Był zwolennikiem bezkompromisowej walki z zaborcami. W styczniu 1864 roku rozpoczął bezskuteczne starania o zorganizowanie pospolitego ruszenia. Osamotniony dyktator dzierżył swoją władzę, chociaż jego życie było nieustannie zagrożone. Romual Traugutt odrzucał wszelkie propozycje dotyczące opuszczenia kraju i ratowania własnego życia. Był patriotą, jego odpowiedzialność i konsekwencja dawały mu sympatię i respekt - cieszył się powszechnym poważaniem. Bez wątpienia Romuald Traugutt był pewny,że szanse powstania, które wybuchło w styczniu 1863 roku były znikome. 10 kwietnia 1864 roku został aresztowany przez Rosjan. Podczas przesłuchań nie zdradził swoich towarzyszy. 5 sierpnia 1864 roku został zamordowany. Jego osoba z całą pewnością może być dla młodzieży wzorem umiłowania kraju i patriotyzmu.


 

Nasi partnerzy w ramach umowy patronackiej zawartej w dniu 25 marca 2011 roku.

 

     


   Zapraszamy - www.belchatow.swspiz.pl