Ułatwienia dostępu

Samorząd uczniowski

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby - możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd Uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może i powinien współdecydować o sprawach jej dotyczących.  Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.

Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

 

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 jest

Mikołaj Sobutkowski z kl. 4al

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Lena Klaczyńska

Zajrzyjcie do nas na FB:

https://www.facebook.com/Samorz%C4%85d-Uczniowski-ZSP-2-Be%C5%82chat%C3%B3w-107208634244488/