Ułatwienia dostępu

Anonimowa skrzynka bezpieczeństwa.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), zawieszono na parterze szkoły obok schodów Anonimową skrzynkę bezpieczeństwa.

Można do niej wrzucać kartki z informacjami o ewentualnych zagrożeniach występujących na terenie placówki lub nowych rozwiązaniach związanych z poczuciem bezpieczeństwa młodzieży w naszej szkole.