Ułatwienia dostępu

Salon Maturzystów on-line  2020 ...

to najlepsze miejsce na podejmowanie mądrych decyzji dotyczących przyszłości.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia.

Można skorzystać z zasobów w STREFIE UCZNIA, RODZICA I NAUCZYCIELA.

www.salon maturzystów.pl/2020

Polecam, doradca zawodowy.

Ogłoszenie!!!

1 października o godz. 9.30

odbędzie się w naszej szkole akcja krwiodawstwa.

                  Zapisy i szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej!                  

Serdecznie zapraszamy pełnoletnich uczniów!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września 2020r. o godz.14.00.

Zdający proszeni są o zgłoszenie się o godz. 13.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE)

Na egzamin zdający przychodzą w maseczce. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Nowoczesna pracownia geograficzna

  

Powiat Bełchatowski korzystając z możliwości pozyskania środków dla placówek oświatowych, jakie daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystąpił do konkursu w ramach Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w celu zmodernizowania jednej z pracowni szkoły. Tym samym na podstawie umowy o dofinansowanie w naszej szkole powstała nowa pracownia geograficzna.
Zakupione meble, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas zajęć z geografii, która jest realizowana w ZSP Nr 2 w Bełchatowie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W nowej pracowni te zagadnienia będzie można przedstawić w atrakcyjny sposób, a szeroki zakres pomocy multimedialnych sprawi, że lekcje geografii staną się niezapomnianą przygodą.
Łączna wartość zadania wyniosła 38 321,77 zł, z czego 28 321,77 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a 10.000,00 zł udział własny powiatu.

Czytaj więcej: Nowoczesna pracownia geograficzna

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2020r.  

Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo, w związku z trwającą wciąż pandemią Koronawirusa (Covid-19), rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się wg ustalonego harmonogramu : 

Klasy I - sala gimnastyczna godz. 9.00.

Klasy II - spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych  o godz. 10.00.

Klasy III - spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych  o godz. 10.30.

Klasy IV - spotykają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych  o godz. 11.00.

Uczniowie powinni być wyposażeni w maseczkę, a także muszą zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły).

W związku z Covid-19, rodzice uczniów pozostają przed budynkiem szkoły.

Dziękujemy za wyrozumiałość.