Projekty unijne

Projekt  "Dziś o jutrze - kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie"

 • Informacja z sesji otwarcia ofert -pobierz
 • Odpowiedzi dotyczące przetargu 1 -pobierz
 • Odpowiedzi dotyczące przetargu 2 -pobierz
 • Odpowiedzi dotyczące przetargu 3 -pobierz
 • Odpowiedzi dotyczące przetargu 4 -pobierz
 • Odpowiedzi dotyczące przetargu 5 -pobierz
 • Ogłoszenie nr 642789-N-2018 z dnia 2018-10-30 -pobierz
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -pobierz
 • Siwz -pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -pobierz
 • Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania przetargowego -pobierz